Vernířovice

První zmínka o obci Vernířovice je stará již více jak 450 let a pochází z roku 1558. Tehdy tato hornická osada zásobovala po 400 let železné hutě v Sobotíně kvalitními magnetitovými rudami (hematitem). Z této rudy vyrobené železářské výrobky se proslavily po celém světě. Z Vernířovic pocházela žebračka Marina Schuchová, která tím, že v sobotínském kostele vyjmula při přijímání hostii z úst, dala bezprostřední podnět k zahájení neblahých čarodějnických procesů na losinském a loučenském panství.

Image

​Obec se nachází v Chráněné krajinné oblasti Jeseníky v údolí horské říčky Merty, z obou stran obklopená horskými masívy Hrubého Jeseníku. V bezprostřední blízkosti obce je přírodní památka Zadní Hutisko. Je to druhé největší krupníkové těleso v ČR s přírodní rezervací Bučina – pralesní porost buku a unikátní lokalita mravenců pod Jelení studánkou. Vernířovice jsou přitažlivé nejen pro turistiku a rekreační sporty, ale i pro milovníky starých důlních děl a minerálů. Oblíbená je značená trasa přes Kosaře na Jelení hřbet a Čertovu stěnu s vyhlídkovou skálou. V okolí jsou zbytky štol a jam po kutání rudy. Samota Švagrov přitahuje okolními stopami po těžební činnosti a romantickou krajinou. Obec je významným výchozím místem k podnikání různých výletů do Chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Kostru tvoří horské skupiny Keprníku, Pradědu, Orlíku a Mravenečníku.